Chemia Aplikacyjna

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Chemia aplikacyjna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym założeniem jest kształcenie studentów z zakresu chemii z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zadania te realizowane są poprzez rozwijanie umiejętności pracy studenta w laboratorium chemicznym, między innymi w ramach różnych projektów, także badawczych, czy praktyk studenckich.

Nazwa kierunku w pełni oddaje zakres materiału i wiedzy jaką będą mogli przyswoić studenci wybierający ten kierunek. Poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, szczególny nacisk położony jest na aspekty związane charakterem inżynieryjnym - także w jego specjalistycznej odmianie.

Atuty kierunku

Atutem kierunku chemia aplikacyjna jest nastawienie programu kształcenia na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z zakresu chemii dzięki odpowiednim formom prowadzenia zajęć, np. liczne pracownie, zadania projektowe, fakultatywne szkolenia czy praktyki zawodowe. Nie bez znaczenia jest także możliwość uzyskania kompetencji inżynierskich, które zdecydowanie są atutem absolwenta na rynku pracy, a następnie w trakcie podjętej pracy zawodowej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Praktyczne aspekty projektowania syntezy chemicznej,
  • Podstawy chemii materiałów,
  • Grafika inżynierska,
  • Komputerowa analiza danych,
  • Oprogramowanie wspomagające pracę chemika,
  • Pracownie projektowe,
  • Praktyki studenckie.

Praca po studiach

Absolwent kierunku oprócz wiedzy z zakresu chemii posiadać będzie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Taki typ absolwenta jest poszukiwany w branży chemicznej, coraz częściej kładącej nacisk na prace badawczo-rozwojowe. W związku z powyższym docelowym miejscem, w którym absolwent chemii aplikacyjnej może znaleźć zatrudnienie jest przede wszystkim przemysł chemiczny i pokrewny wymagający umiejętności pracy w laboratorium chemicznym i rozwiązania problemów z zakresu prac inżynieryjnych.