Dialog i doradztwo społeczne

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Opis studiów

Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne są dla tych, którzy chcą poznać człowieka oraz fascynujący świat międzyludzkich relacji. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. Zdobyta wiedza pozwala na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty zainteresowania tych, którzy już wybrali ten kierunek.

Atuty kierunku

Dzięki odpowiedniej ilości ćwiczeń, praktyk i zajęć prowadzonych metodą warsztatów kierunek stwarza wyjątkowe możliwości do nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych. Dialog i doradztwo społeczne prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie łączy się z kształtowaniem własnej osobowości.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

Dialog i doradztwo społeczne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne są dla tych, którzy chcą poznać człowieka oraz fascynujący świat międzyludzkich relacji. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. Zdobyta wiedza pozwala na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty zainteresowania tych, którzy już wybrali ten kierunek.

Atuty kierunku

Dzięki odpowiedniej ilości ćwiczeń, praktyk i zajęć prowadzonych metodą warsztatów kierunek stwarza wyjątkowe możliwości do nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych. Dialog i doradztwo społeczne prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie łączy się z kształtowaniem własnej osobowości.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: trener indywidualny i grupowy, doradca do spraw aktywizacji zasobów ludzkich, mediator w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sporach wielostronnych, doradca życia rodzinnego w różnych poradniach rodzinnych, doradca w zakresie przygotowania do małżeństwa, nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie