Filologia polska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 180

Opis studiów

Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy. Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe. Nowoczesny polonista to zatem świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel. Poznańska filologia polska zajęła w 2018 roku pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.

Atuty kierunku

Studenci uczestniczą w realizacji wielu projektów o charakterze popularyzatorskim i naukowym, odbywają staże i praktyki, inicjują działania kulturalne w przestrzeni Poznania, jak również korzystają z wielu form wsparcia (stypendia, koła naukowe, publikacje, konkursy, wyjazdy badawcze). Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami.

Specjalności w ramach kierunku

 • Artystycznoliteracka,
 • Animacja kultury,
 • Dziennikarska,
 • Komunikacja medialna,
 • Logopedyczna,
 • Nauczycielska,
 • Wydawnicza.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Współczesne życie literackie,
 • Nauka o współczesnym języku polskim,
 • Polska literatura najnowsza,
 • Kultura języka polskiego,
 • Teoria literatury,
 • Literatura powszechna,
 • Językoznawstwo ogólne.

Praca po studiach

 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kultury,
 • urzędy,
 • szkoły,
 • placówki dyplomatyczne,
 • biblioteki,
 • archiwa,
 • agencje reklamowe.

Filologia polska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Polonistyczne studia magisterskie pozwalają na profesjonalne przygotowanie się do przyszłej pracy zarówno badawczej, jak i związanej z oferowanymi specjalnościami. Dzięki temu można zostać specjalistą od public relations, tłumaczem, wydawcą, krytykiem literackim, nauczycielem czy wysoko wykwalifikowanym logopedą. Wszystkie te ścieżki wiążą się z solidną praktyką i wieloma możliwościami indywidualnego rozwoju dzięki intensywnej współpracy Instytutu Filologii Polskiej z uznanymi instytucjami i firmami.

Atuty kierunku

Studia polonistyczne umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji dzięki umiejętnemu łączeniu podstaw filologicznych z nowoczesnymi specjalnościami. Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w badaniach naukowych, publikować, jak również realizować indywidualne projekty badawcze.

Specjalności w ramach kierunku

 • Dziennikarstwo i PR,
 • Edytorstwo naukowe,
 • Kuratorstwo literatury,
 • Logopedyczna,
 • Nauczycielska,
 • Przekładowa.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Teoria literatury,
 • Literatura romantyzmu,
 • Językoznawstwo współczesne,
 • Metodologia badań literackich,
 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich,
 • Teoria kultury,
 • Historia języka w świetle biologii i psychologii,
 • Współczesne problemy historii literatury.

Praca po studiach

 • wydawnictwa,
 • redakcje,
 • szkoły,
 • poradnie logopedyczne,
 • instytucje kultury,
 • urzędy,
 • agencje reklamowe.

Filologia polska

studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy. Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe.

Atuty kierunku

Niestacjonarne studia polonistyczne są idealną formą kształcenia dla wszystkich, którzy podjęli już pracę, a chcą zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje. Atrakcyjny program i profesjonalne przygotowanie do zawodu nauczyciela czy wydawcy to podstawowe atuty nowoczesnej polonistyki.

Specjalności w ramach kierunku

 • Nauczycielska,
 • Wydawnicza (I stopnia),
 • Edytorstwo tekstów literackich (II stopnia).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Najnowsza literatura polska,
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego,
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku,
 • Nauka o współczesnym języku polskim,
 • Teoria literatury,
 • Poetyka z analizą dzieła literackiego.

Praca po studiach

 • wydawnictwa,
 • redakcje,
 • szkoły.

Filologia polska

studia I stopnia (licencjackie), profil praktyczny, stacjonarne w Kaliszu

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia I stopnia o profilu praktycznym rozwijają świadomość językową, wiedzę z zakresu kultury oraz literatury polskiej i powszechnej. Studenci doskonalą zdolności pisarskie, poszerzają intelektualne horyzonty i zdobywają umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Z myślą o przyszłości zawodowej studentów oferowane są 4 specjalności: nauczycielska, reklama i kreowanie wizerunku, komunikacja medialna i dziennikarstwo, komunikacja medialna ze sztuką wizualną.

Atuty kierunku

Absolwent może czuć się pewnie na rynku pracy. Kształcimy m.in.: nauczycieli, dziennikarzy, copywriterów, rzeczników prasowych, specjalistów od PR, bibliotekoznawców, a także pracowników instytucji związanych z Unią Europejską.

Specjalności w ramach kierunku

 • Nauczycielska,
 • Reklama i kreowanie wizerunku,
 • Komunikacja medialna i dziennikarstwo,
 • Komunikacja medialna ze sztuką wizualną.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Warsztat metodologiczny (literaturoznawstwo/językoznawstwo/badania kulturowe),
 • Praktyczne ujęcie problemów psychologii rozwojowej (III etap edukacyjny),
 • Przygotowanie pedagogiczne (III etap edukacyjny),
 • Warsztat pisarski,
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Projekt medialny (warsztat z zewnętrznymi praktykami dziennikarstwa lub PR),
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką,
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne,
 • Zarządzanie informacją w chmurze (cloud computing),
 • Social media – warsztaty.

Praca po studiach

Zatrudnienie w zależności od ukończonej specjalności jako:

 • nauczyciel j. polskiego w szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych,
 • dziennikarz, korespondent, researcher; organizator konferencji prasowych,
 • copywriter, prezenter, moderator dyskusji/debaty, doradca ds. negocjacji, rzecznik prasowy,
 • organizator konferencji prasowych, briefingów, prezentacji, menedżer w agencjach PR, marketingu, reklamy,
 • dokumentalista, księgarz, animator kultury - bibliotekarz, infrobroker.

Filologia polska

studia II stopnia (magisterskie), profil praktyczny, stacjonarne w Kaliszu

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Na studiach II stopnia studenci zdobywają fachową wiedzę i praktyczne umiejętności, które dają kompletne wykształcenie filologiczne. Systematyzujące wykłady i ćwiczenia z uznanymi w środowisku naukowcami poszerzają zakres posiadanych wiadomości. Oferowane są 3 specjalności: nauczycielska, dziennikarstwo i kreowanie wizerunku, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Atuty kierunku

Absolwent zostaje wyposażony w umiejętności, które są niezbędne dla funkcjonowania w ramach instytucji medialnych, kulturalnych i edukacyjnych. Wśród naszych absolwentów można znaleźć uznanych nauczycieli, dziennikarzy i ludzi mediów, specjalistów od PR i zarządzania informacją, uznanych ludzi kultury i sztuki.

Specjalności w ramach kierunku

 • Nauczycielska,
 • Dziennikarstwo i kreowanie wizerunku,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Warsztat pisarski
 • Warsztat multimedialny
 • Negocjacje i mediacje
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką
 • Projektowanie działań PR
 • Social media – warsztaty
 • Nowe media dla dziennikarstwa i PR
 • Metodologia badań naukowych
 • Warsztat komparatystyczny: sztuka-język-obyczaje
 • Interpretacje literatury polskiej w kontekstach historyczno-kulturowych
 • Teoria literatury jako praktyka krytyczna

Praca po studiach

Zatrudnienie w zależności od ukończonej specjalności jako:

 • nauczyciel j. polskiego w szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych,
 • dziennikarz, korespondent, researcher; organizator konferencji prasowych,
 • copywriter, prezenter, moderator dyskusji/debaty, doradca ds. negocjacji, rzecznik prasowy,
 • organizator konferencji prasowych, briefingów, prezentacji, menedżer w agencjach PR, marketingu, reklamy,
 • dokumentalista, księgarz, animator kultury - bibliotekarz, infrobroker.