Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekoznawstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej, czyli gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Prowadzący kształcą u studentów umiejętność tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji. Studenci uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Realizacja programu pozwala przygotować do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji (w tym administracji publicznej) oraz w instytucjach kultury.

Praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w działalności bibliotecznej i szeroko rozumianych usługach informacyjnych.

Atuty kierunku

 • kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece;
 • kompetencje z obszaru nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • w zależności od specjalności możliwość zatrudnienia w firmach badających rynek, wykorzystujących informacje na temat otoczenia biznesowego, agencjach reklamowych, oraz podjęcia współpracy z twórcami serwisów; internetowych i dziennikarzami poszukującymi informacji lub w bibliotekach różnego typu;
 • umiejętność posługiwania się Międzynarodowym Formatem Opisu Bibliograficznego MARC21;
 • umiejętność opracowywania różnego typu dokumentów zgodnie z zasadami RDA;
 • znajomość dodatkowego języka obcego, z uwzględnieniem terminologii z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa;
 • biegłe posługiwanie się szerokim spektrum programów komputerowych i narzędzi internetowych.

Specjalności w ramach kierunku

 • Infobrokerstwo
 • Bibliotekarstwo szkolne

Wybrane przedmioty na studiach

 • Projekty internetowe z elementami SEO – warsztaty,
 • Architektura informacji,
 • Język angielski specjalistyczny,
 • Ochrona własności intelektualnej w sieci,
 • Informacja w zasobach Open-Access – warsztaty,
 • Nowe technologie informatyczne w dydaktyce – warsztaty,
 • Projektowanie szkolnej przestrzeni informacyjnej,
 • Arkusze kalkulacyjne – warsztaty,
 • Opracowanie dokumentów elektronicznych,
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne,
 • Wizualizacja danych.

Praca po studiach

Ukończenie studiów umożliwia absolwentom na zatrudnienie w bibliotekach publicznych, instytucjach kultury oraz ośrodkach informacji.

Dodatkowo:

 • Specjalność bibliotekarstwo szkolne daje przygotowanie pedagogiczne i uprawnia do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach szkolnych.
 • Infobroker może być zatrudniony w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określane jako infobrokerskie.