Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekoznawstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej, czyli gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Prowadzący starają się wykształcić u studentów umiejętność tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji. Studenci uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Realizacja programu pozwala przygotować do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji (w tym administracji publicznej) oraz w instytucjach kultury.

Praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w działalności bibliotecznej i szeroko rozumianych usługach informacyjnych.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Ukończenie studiów umożliwia absolwentom na zatrudnienie w bibliotekach publicznych, instytucjach kultury oraz ośrodkach informacji.

Dodatkowo: