Kognitywistyka

studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

Atuty kierunku

 • przedmioty kognitywistyczne oraz przedmioty związane z dyscyplinami bazowymi,
 • duża liczba przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne oraz przedmioty zakładkowe),
 • laboratoria zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Anatomia układu nerwowego,
 • Neuronauka,
 • Komunikacja człowiek-komputer,
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja,
 • Językoznawstwo kognitywne,
 • Analiza i wizualizacja danych,
 • Reasoning,
 • Logic and Cognition,
 • Behavioral & Cognitive Neuroscience,
 • Advances in Neuroscience.

Praca po studiach

Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z zasobów poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i twórczo rozwiązywać problemy, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią. Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się  jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.