Literatura powszechna

studia II stopnia, stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Literatura powszechna to kierunek unikatowy, a kształt jego programu wynika z integracji różnorodnych kompetencji pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie literaturoznawstwa (m.in. filologia klasyczna, literaturoznawstwo porównawcze, filologia narodowa, filologie słowiańskie i bałkańskie), dyscyplin związanych z kulturą i sztuką (teatr, film, opera) i językoznawstwa (ogólnego i polonistycznego). Zaawansowana wiedza, unikatowe umiejętności, wreszcie – cenne kompetencje społeczne, to efekty zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów wiedzy filologicznej rozbudowanej o kontekst filmoznawczy czy teatrologiczny.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci mogą podjąc pracę w wydawnictwach, instytucjach kultury, bibliotekach.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.