Pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Jeżeli Twoją pasją jest organizowanie i prowadzenie różnych form aktywności w wolnym czasie oraz zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Kierunek przygotowuje również do podejmowania działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej, zwłaszcza form aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej.

Atuty kierunku

 • Przygotowanie do planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności w wolnym czasie oraz zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Specjalność w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Animacja i organizacja imprez rekreacyjnych,
 • Strategie pracy z grupą i budowania zespołu,
 • Coaching w animacji i fitness,
 • Sztuka autoprezentacji,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.

Praca po studiach

 • Pedagog;
 • Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach systemu oświaty, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych różnego typu np. świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, kluby sportowe, kluby seniora, domy kultury, zakłady opiekuńcze;
 • Animator zdrowego stylu życia w instytucjach ochrony i promocji zdrowia np. kluby sportowe, ośrodki rekreacji i sportu, ośrodki lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoria, uzdrowiska, centra odnowy biologicznej;
 • Własne przedsiębiorstwo usługowe w zakresie organizacji czasu wolnego, rekreacji i fitness;
 • Promotor rekreacyjnej aktywności ruchowej w różnych środowiskach życia i edukacji;
 • Edukator zdrowia w sferze działań profilaktycznych, które zapobiegają i minimalizują skutki chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza poprzez różne formy rekreacji i aktywności fizycznej;
 • Organizator i koordynator działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w różnych środowiskach społecznych, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej.