Pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa

Opis wkrótce.