Pedagogika, specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii

Opis wkrótce.