Pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opis wkrótce.