Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Opis wkrótce.