Wiedza o teatrze

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Wiedza o teatrze to studia, które pogłębiają znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie. Konieczne jest do tego łączenie punktów widzenia wielu różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii, wiedzy o mediach – co czyni z teatrologii dziedzinę wyjątkowo otwartą i rozwijającą. To także studia, które pozwalają na zdobycie konkretnych praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, realizację własnych projektów teatralnych, czy ukończenie wyjątkowej, jedynej w kraju specjalizacji kuratora projektów performatywnych.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci mogą także podjąć studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska (prowadzonym przez Instytut Teatru i Sztuki Mediów), gdzie pogłębią wiedzę i umiejętności związane ze sztuką nowych mediów.