Wschodoznawstwo

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Wschodoznawstwo to studia regionalne (area studies), prowadzone od 25 lat przez Instytut Wschodni, interdyscyplinarną placówkę badawczo-dydaktyczną zajmującą się obszarem byłego Związku Radzieckiego - Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce i naukę języka rosyjskiego. Wschodoznawstwo to jedyny w skali Polski, unikatowy kierunek studiów, który wyrósł ze studiów nad stosunkami międzynarodowymi. Studenci mają możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

Odwiedź profil kierunku na Facebook'u.

Atuty kierunku

Łączymy znajomość języka i interdyscyplinarną wiedzę ukierunkowaną na obszary Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Łączymy teorię - umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,  i praktykę - oswojenie z rzeczywistością postradziecką, w tym także tworzenie sieci kontaktów. Studia są cenione przez pracodawców, co sprawia, że dyplom wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Mapa etniczna b. ZSRR,
 • Historia obszaru postradzieckiego,
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • Stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Migracje w krajach Europy Wschodniej i Azji,
 • Kontakty międzykulturowe w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Unia Europejska i jej polityka sąsiedztwa,
 • Religie i systemy światopoglądowe na obszarze postradzieckim.

Praca po studiach

 • w sektorze biznesowym w zakresie współpracy z państwami bałtyckimi, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej,
 • w dyplomacji i instytucjach państwowych,
 • w ośrodkach analitycznych,
 • w sektorze administracji publicznej i w samorządzie,
 • w biurach współpracy międzynarodowej,
 • w sektorze HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych i w nauce,
 • w ośrodkach dedykowanych szerokiej współpracy z regionem, w  tym w instytucjach europejskich i służbie zagranicznej.

Wschodoznawstwo

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Wschodoznawstwo to studia regionalne (area studies), prowadzone od 25 lat przez Instytut Wschodni, interdyscyplinarną placówkę badawczo-dydaktyczną zajmującą się obszarem byłego Związku Radzieckiego - Europą Wschodnią, Azją Środkową, Kaukazem i Syberią. Łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce i naukę języka rosyjskiego. Wschodoznawstwo to jedyny w skali Polski, unikatowy kierunek studiów, który wyrósł ze studiów nad stosunkami międzynarodowymi. Studenci mają możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

Odwiedź profil kierunku na Facebook'u.

Atuty kierunku

Łączymy znajomość języka i interdyscyplinarną wiedzę ukierunkowaną na obszary Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Łączymy teorię - umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,  i praktykę - oswojenie z rzeczywistością postradziecką, w tym także tworzenie sieci kontaktów. Studia są cenione przez pracodawców, co sprawia, że dyplom wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku:

Na kierunku wyodrębniono ścieżki:

 • Europa Wschodnia,
 • Azja Środkowa,
 • Kaukaz,
 • Państwa Bałtyckie.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Polityka międzynarodowa, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej,
 • Rosja XX-XXI wieku,
 • Litwa, Łotwa, Estonia w procesach integracji bałtyckiej i europejskiej,
 • Transformacja polityczna i ekonomiczna państw kaukaskich i środkowoazjatyckich,
 • Węzłowe problemy dziejów Europy Wschodniej w XX-XXI wieku,
 • Kultura i media w państwach Europy Wschodniej,
 • Obszar Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej i Syberii jako region turystyczny,
 • Polska polityka wschodnia,
 • Warsztaty dziennikarskie,
 • Teoria i praktyka dyplomacji.

Praca po studiach

 • w sektorze biznesowym m.in. w zakresie wymiany handlowej z państwami bałtyckimi, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej,
 • w dyplomacji i instytucjach państwowych,
 • w polskich ośrodkach analitycznych,
 • w sektorze administracji publicznej i w samorządzie,
 • w biurach współpracy międzynarodowej,
 • w sektorze HR,
 • w mediach,
 • w ośrodkach dedykowanych współpracy z Europą Wschodnią, państwami bałtyckimi, Kaukazem i Azją Centralną,
 • w organizacjach pozarządowych i w nauce.