Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 14

Opis studiów

Student po II roku wybiera pracownię artystyczną dyplomową i uzupełniającą spośród następujących: Malarstwo, Rysunek, Grafika, Rzeźba, Projektowanie Graficzne, Multimedia, Intermedia i Fotografia, Sztuki Projektowe, Tkanina Artystyczna i Struktury Wizualne. Oferujemy dodatkowo płatny blok kształcenia pedagogicznego – dający uprawnienia nauczycielskie.

Atuty kierunku

Studia prowadzą do wszechstronnego rozwoju plastycznego dzięki zajęciom w małych, nawet 2-osobowych grupach, prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, plenerów. Zapewniamy możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, plenerów, wystaw i praktyk studenckich. Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach artystycznych. Stale aktualizowany program kształcenia daje umiejętności pozwalające wielokierunkowo poruszać się na rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Na II stopniu student pogłębia wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka w ramach pracowni: Malarstwa, Rysunku, Grafiki/Projektowania Graficznego, Rzeźby,  Multimediów/Fotografii, Sztuk Projektowych/Tkaniny Artystycznej. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów-plastyków, teoretyków i pedagogów sztuki plastycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

  • galerie sztuki,
  • antykwariaty,
  • branża usługowa (wystrój wnętrz, zakup dzieł plastycznych) jako doradca klienta; umiejętność organizowania i realizowania wystawy, imprezy i projektów artystycznych.

Absolwent, który ukończył fakultatywny moduł nauczycielski, posiada uprawnienia do prowadzenia przedmiotu plastyka w szkole podstawowej.