Pedagogika, specjalność resocjalizacja nieletnich

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.