Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.