Doctoral Schools Administrative Structure

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

przemow@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 4161

prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski - director

remigiusz.ciesielski@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 22 17

mgr Monika Wosik-Dratwa - office

monika.wosik@amu.edu.pl

tel. + 48 61 829 22 17

prof. dr hab. Piotr Śliwiński - director

piotrs@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 46 71

mgr Agnieszka Kalecińska - office


agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 45 31

prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików - director

ludwika@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 86 44

mgr Małgorzata Klimorowska - office

malgorzata.klimorowska@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 55 57

prof. dr hab. Radosław Arkady Fiedler - director

radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 65 93

mgr Beata Nowak - office

beata.nowak@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 50 44

prof. dr hab. Piotr Pawluć - director

piotrpaw@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 17 00

mgr inż. Agnieszka Kurzajak - office

agnies@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 17 00

mgr inż. Paulina Lassocińska - head

paulina.lassocinska@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 42 76

mgr Aneta Majchrzak – main specialist

aneta.majchrzak@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 43 40

dr Agnieszka Ruta - specialist

agnieszka.ruta@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 43 54

mgr Magdalena Grasewicz - specialist

magdalena.grasewicz@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 44 20