• #jestemzUAM: Julia Theus

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dziennikarka portalu OKO.press

 • Życie Uniwersyteckie

  Grudniowe wydanie miesięcznika UAM już dostępne!

 • SpinBionic

  Biotechnologiczny spin-off na UAM założony przez naukowców z Centrum Zaawansowanych Technologii

 • Naukowa Dzielnica

  Notatki dla tłumaczy a projekt DARIAH

Najważniejsze wiadomości

Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.
 • 204kierunki i specjalności
 • 3najlepszy uniwersytet w Polsce
 • 100ponadstuletnia tradycja

Badania naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Od 2019 r. należy do prestiżowego grona uczelni badawczych. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dyscyplinach naukowych. W 2021 r. realizowanych było 860 projektów naukowych i badawczych,których łączna wartość budżetów przekroczyła 1,3 mld zł. Rezultaty badań zaprezentowano w 4624 publikacjach, w formie książek, monografii, artykułów w czasopismach ogólnopolskich i światowych oraz podczas 165 zorganizowanych na UAM konferencji i sesji naukowych, w tym 65 międzynarodowych.
 • 860projektów naukowych i badawczych
 • 1,3mld zł na badania
 • 4624publikacji naukowych rocznie
 • 2860miejsc w akademikach
 • 141kierunków studiów
 • 50studiów podyplomowych

Studiuj na UAM!

Na UAM studiuje ponad 29 000 osób. Dołącz do nich! Odwiedź nasz Blog. Zobacz serwis dla Kandydatów. Uniwersytet oferuje również studia podyplomowe i kształcenie na poziomie doktorskim. Sprawdź serwis dla studentów.Dowiedz się więcej o życiu studenckim na UAM. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które dostajesz dzięki studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca

Na UAM studiuje ponad 29 tysięcy osób, a ponad 5 tysięcy pracuje. Współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie.Jeśli chciałbyś dołączyć do nas, zobacz aktualne oferty pracy, a także ogłoszone zamówienia publiczne.
 • 0,7mld zł budżetu
 • 3006nauczycieli akademickich
 • 240uczelni partnerskich
 • IEP-evaluated-logo600.png
 • logo-hr.png
 • Logo-Small-size@4x.png