Collegium Minus UAM Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1 
61-712 Poznań

NIP: 777 00 06 350 
REGON: 000001293

Tel. centrala: +48 61 829 4000

Najważniejsze dane kontaktowe:

Dane o pracownikach UAM dostępne są w książce adresowej.

Aktualizację danych w książce adresowej oraz strukturze organizacyjnej UAM należy zgłaszać na adres e-mail: sklad.osobowy@amu.edu.pl

Do każdego pracownika UAM, jeśli posiada konto pocztowe, można napisać na adres imie.nazwisko@amu.edu.pl (bez polskich znaków).