Data publikacji w serwisie:

Prorektorka UAM prof. Beata Mikołajczyk w Komitecie Polityki Naukowej

W poniedziałek 25 maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek podpisał akty powołania członków Komitetu Polityki Naukowej (KPN), którego nowa kadencja rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 31 maja 2022 r. Wśród powołanych znalazła się prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Kadencja KPN trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Pracami KPN kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Powołany skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2020-2022:

 1. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 2. dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH
 3. dr hab. Maciej Duszczyk
 4. prof. dr hab. Marek Figlerowicz
 5. dr Agata Karska
 6. prof. dr hab. Magdalena Król
 7. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 8. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM
 9. prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko
 10. prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
 11. prof. dr hab. Jacek Semaniak
 12. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.