Data publikacji w serwisie:

Przebudowa „Koszarowca” (etap II) – zakończenie projektu

W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II”.

Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań Uniwersytetu, mających na celu kompleksową rewitalizację obszaru powojskowego, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu, na którym mieści się Wydział Prawa i Administracji UAM, poprzez przebudowę znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej budynku „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, a także zagospodarowanie terenu.

Celem projektu było m.in.: stymulowanie działalności społeczno-kulturalnej, podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni miejskich, ochrona, ekspozycja i promocja dziedzictwa kulturowego, redukcja poziomu wykluczenia społecznego, pogłębienie spójności społecznej i wzrost atrakcyjności zamieszkania na obszarze rewitalizacji.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji Miasta Poznania, a także społeczność akademicka.

Budynek "Koszarowca"

Wartość inwestycji: 46.181.049,42 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 22.221.762,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.