Rekrutacja krok po kroku

Z lewej strony napisy "Nie wiesz? Nie wierz. Dowiedz się. #UfAMnauce #rekrutacjaUAM". Po prawej stronie obrys kuli ziemskiej.

Rekrutacja na UAM w prostych krokach:

  1. Załóż konto w Systemie Internetowej Rekrutacji: rekrutacja.amu.edu.pl
  2. Wybierz kierunki studiów
  3. Opłać zapis na wybrany kierunek
  4. Wprowadź wyniki matury
  5. Złóż dokumenty online
  6. Witaj na UAM! Zaczynasz przygodę życia!

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram przedstawiony poniżej dotyczy studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia. Szczegółowe terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dostępne są w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1. Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) 1 czerwca 2023
2. Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 11 lipca 2023
3. Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów 11 lipca 2023
4. Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przez kandydatów do SIR 11 lipca 2023
5. Ostatni dzień na składanie w SIR dokumentów uzyskanych za granicą przez kandydatów 11 lipca 2023
6. Ostatni dzień na weryfikację dokumentów uzyskanych za granicą oraz przeliczanie wyników z tych dokumentów przez Sekcję Spraw Studenckich 12 lipca 2023
7. Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów 12–14 lipca 2023
8. Utworzenie przez podkomisje rekrutacyjne w SIR list rankingowych i przekazanie do zatwierdzenia w SIR 17 lipca 2023
w godz. 8:00–15:00
9. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w SIR 18 lipca 2023
o godz. 0:00
10.

Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

Składanie dokumentów odbywa się poprzez SIR i polega na załączeniu skanów dokumentów w formacie PDF. Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

18-21 lipca 2023
do godz. 23:59
11. Składanie w SIR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia 18–21 lipca 2023
do godz. 23:59
12. Składanie w SIR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia

Oświadczenia składane są w formie elektronicznej (online) za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.
18–21 lipca 2023
do godz. 23:59
13. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (II tura) od godz. 9:00
24 lipca 2023
do 26 lipca 2023
do godz. 23:59
14. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (III tura) od godz. 9:00
27 lipca 2023
do 28 lipca 2023
do godz. 23:59
15. Zgłoszenie rekrutacji do zamknięcia w SIR przez podkomisje rekrutacyjne niezwłocznie po ustaleniu listy przyjętych na studia,
nie wcześniej niż od 24 lipca 2023

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!

Okładka folderu "Poznaj Wydziały UAM"

Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  - przejdź na stronę BIP.

Kontakt

W sprawach dotyczących studiów oraz przyjmowania dokumentów, egzaminów prosimy się kontaktować bezpośrednio z komisją rekrutacyjną na wydziałach lub poprzez system rekrutacyjny. Adresy i telefony można znaleźć po wejściu w wybrany kierunek w katalogu studiów.

W pozostałych sprawach:

Adres
Sekcja Spraw Studenckich
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25, parter
tel. +48 61 829 4376
tel. +48 61 829 4366
e-mail: dnuam@amu.edu.pl
Sekcja Spraw Studenckich czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00