Rekrutacja krok po kroku

Z lewej strony napisy "Nie wiesz? Nie wierz. Dowiedz się. #UfAMnauce #rekrutacjaUAM". Po prawej stronie obrys kuli ziemskiej.

Rekrutacja na UAM w prostych krokach:

  1. Załóż konto w Systemie Internetowej Rekrutacji: rekrutacja.amu.edu.pl
  2. Wybierz kierunki studiów
  3. Opłać zapis na wybrany kierunek
  4. Wprowadź wyniki matury
  5. Złóż dokumenty online
  6. Witaj na UAM! Zaczynasz przygodę życia!

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Harmonogram przedstawiony poniżej dotyczy studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia. Szczegółowe terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dostępne są w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1. Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) 1 czerwca 2024
2. Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 11 lipca 2024
3. Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów 11 lipca 2024
4. Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przez kandydatów do SIR 11 lipca 2024
5. Ostatni dzień na składanie w SIR dokumentów uzyskanych za granicą przez kandydatów 11 lipca 2024
6. Ostatni dzień na weryfikację formalną dokumentów uzyskanych za granicą oraz przeliczanie wyników z tych dokumentów przez Sekcję Spraw Studenckich 12 lipca 2024
7. Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów 16–17 lipca 2024
8. Utworzenie przez podkomisje rekrutacyjne w SIR list rankingowych i przekazanie do zatwierdzenia w SIR 18 lipca 2024
w godz. 8:00–15:00
9. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w SIR 19 lipca 2024
o godz. 0:00
10.

Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

Składanie dokumentów odbywa się poprzez SIR i polega na załączeniu skanów dokumentów w formacie PDF. Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

19-23 lipca 2024
do godz. 23:59
11. Składanie w SIR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia 19–23 lipca 2024
do godz. 23:59
12. Składanie w SIR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia

Oświadczenia składane są w formie elektronicznej (online) za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.
19–23 lipca 2024
do godz. 23:59
13. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (II tura) od godz. 9:00
24 lipca 2024
do 26 lipca 2024
do godz. 23:59
14. Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc (III tura) od godz. 9:00
29 lipca 2024
do 30 lipca 2024
do godz. 23:59
15. Zgłoszenie rekrutacji do zamknięcia w SIR przez podkomisje rekrutacyjne niezwłocznie po ustaleniu listy przyjętych na studia,
nie wcześniej niż od 24 lipca 2024

Zarządzenie Nr 424/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia oraz dokonywania wpisu na listę studentów, wykazu dokumentów, terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2024/2025

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!

Sylabus UAM

To strona internetowa, na której dostępny jest wykaz programów studiów realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przejdź na stronę: https://sylabus.amu.edu.pl

Okładka folderu "Poznaj Wydziały UAM"

Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  - przejdź na stronę BIP.

Kontakt

W sprawach dotyczących studiów oraz przyjmowania dokumentów, egzaminów prosimy się kontaktować bezpośrednio z komisją rekrutacyjną na wydziałach lub poprzez system rekrutacyjny. Adresy i telefony można znaleźć po wejściu w wybrany kierunek w katalogu studiów.

W pozostałych sprawach:

Adres
Sekcja Spraw Studenckich
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25, parter
tel. +48 61 829 4376
tel. +48 61 829 4366
e-mail: dnuam@amu.edu.pl
Sekcja Spraw Studenckich czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00