prof. UAM dr hab.Andrzej Lesicki

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje i zadania:

 • Kierowanie działalnością uczelni
 • Reprezentowanie UAM na zewnątrz
 • Zwoływanie posiedzeń Senatu UAM i przewodniczenie jego obradom
 • Kształtowanie zasad polityki kadrowej
 • Kształtowanie zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego oraz powołania osób pełniących funkcje
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego Uczelni
 • Działalność finansowa i gospodarcza UAM oraz nadzór nad administracją Uczelni
 • Kontrola wewnętrzna UAM
 • Działalność rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich
 • Obrona cywilna
 • Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie UAM

Kontakt:

Telefon: 61 829 43 92, 61 829 43 08

e-mail: andrzej.lesicki@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Gabinet Rektora

Dyżury: środy, czwartki i piątki godz. 12:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 61 829 43 08.

Zobacz → "Rektorski vlog"