prof. UAM dr hab.

Andrzej Lesicki

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje i zadania:

 • Kierowanie działalnością uczelni;
 • Reprezentowanie UAM na zewnątrz;
 • Zwoływanie posiedzeń Senatu UAM i przewodniczenie jego obradom;
 • Kształtowanie zasad polityki kadrowej;
 • Kształtowanie zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych;
 • Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego oraz powołania osób pełniących funkcje;
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
 • Działalność finansowa i gospodarcza UAM oraz nadzór nad administracją Uczelni;
 • Kontrola wewnętrzna UAM;
 • Działalność rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich;
 • Obrona cywilna;
 • Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie UAM.

Kontakt:

Telefon: 61 829 43 92, 61 829 43 08

e-mail: andrzej.lesicki@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Gabinet Rektora

Dyżury: środy, czwartki i piątki godz. 12:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 61 829 43 08.