prof. dr hab.Bogumiła Kaniewska

JMR UAM prof. Bogumiła Kaniewska

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje i zadania:

 • Kierowanie działalnością uczelni
 • Reprezentowanie UAM na zewnątrz
 • Zwoływanie posiedzeń Senatu UAM i przewodniczenie jego obradom
 • Kształtowanie zasad polityki kadrowej
 • Kształtowanie zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego oraz powołania osób pełniących funkcje
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego Uczelni
 • Działalność finansowa i gospodarcza UAM oraz nadzór nad administracją Uczelni
 • Kontrola wewnętrzna UAM
 • Działalność rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich
 • Obrona cywilna
 • Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie UAM

Kontakt:

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Gabinet Rektora

Dyżury: po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 61 829 43 08.