Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks są jednymi z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania

atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Instytucje-pracodawcy działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.

Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

  • Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie logo Komisji Europejskiej HR Excellence in Research.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu decyzją Rektora Profesora Marciniaka w lutym 2015 r. wyraził poparcie dla wdrożenie zasad Karty i Kodeksu, zgodnych z aspiracjami i misją uczelni, która dąży do zapewnienia  pracownikom warunków umożliwiającym im rozwój, wspiera rozwój doskonałych badań i innowacji, oraz promuje wzrost umiędzynarodowienia. Tym samy uczelnia przystąpiła do procesu uzyskania logo HR Excellence.

Proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca na UAM:

luty 2015 – deklaracja poparcia wyrażona przez JM Rektora UAM Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

kwiecień 2015 – powołanie i rozpoczęcie prac Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników

kwiecień- grudzień 2015 – prace Zespołu, w tym analiza potencjału uczelni

luty 2016 – opracowanie i opublikowanie Planu Działań oraz przekazanie go do Komisji Europejskiej

marzec 2016 – przekazanie przez ewaluatorów wstępnej oceny dotyczącej Planu Działań

kwiecień - maj 2016 – przygotowanie Planu Działań zgodnie z uwagami i sugestiami ze strony ekspertów oraz jego przekazanie do Komisji Europejskiej

23 czerwca 2016 uzyskanie przez UAM logo "HR Excellence in Research"

listopad 2018 – marzec 2019 – opracowanie wewnętrznej oceny dotyczącej postępów we wdrażaniu zasad Karty i Kodeksu (Internal Review) i przekazanie jej do Komisji Europejskiej wraz z zaktualizowanym Planem Działań na kolejne 3 lata.

maj 2019 - eksperci wybrani przez KE docenili dotychczasowe wysiłki UAM na rzecz wdrażania zasad Karty i Kodeksu i zaakceptowali raport z oceny wewnętrznej. Kolejna ocena okresowa zostanie dokonana w 2022 roku przez wyznaczonych przez KE ekspertów zagranicznych.

HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS – CREATING EXCELLENT WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS

Adam Mickiewicz University has decided to implement the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers and thus participate in the European initiative aiming at making research an attractive career.

The European Charter for Researchers addresses the roles, responsibilities and entitlements of researchers and their employers or funding organisations. It aims at ensuring that the relationship between these parties contributes to successful performance in the generation, transfer and sharing of knowledge, and to the career development of researchers.

The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers aims to improve recruitment, to make selection procedures fairer and more transparent and proposes different means of judging merit: Merit should not just be measured on the number of publications but on a wider range of evaluation criteria, such as teaching, supervision, teamwork, knowledge transfer, management and public awareness activities.

More information on the Charter and the Code can be found here: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter.

The principles of the Charter and the Code are in line with AMU policy aiming to increase University’s attractiveness to researchers by offering them a favorable working environment, enhancing the quality of research and innovation and boosting international mobility. By implementing the Charter and the Code AMU intends to foster international collaboration and contribute to the development of an open and attractive European market for researchers.

Implementation process timeline:

In February 2015 a declaration of support for the Charter and the Code was signed.

In April 2015 the first meeting of the Implementation Working Group took place.

April – December 2015 – an internal gap analysis (template for internal gap analysis and staff survey) was performed.

In February 2016 the action plan was approved and published.

In March 2016 the consensus report form with the experts’ evaluation was received.

In April and May 2016 the revised action plan was prepared and resubmitted to EU.

On 23rd of June 2016 Adam Mickiewicz University was granted "HR Excellence in Research" award.

Second quarter of 2018 a self-assessment is planned followed by an external evaluation in the second quarter of 2020.

Implementation process timeline

A declaration of support for the Charter and the Code was signed.

February 2015

The first meeting of the Implementation Working Group took place.

April 2015

An internal gap analysis (template for internal gap analysis and staff survey) was performed.

April - December 2015

The action plan was approved and published.

February 2016

The consensus report form with the experts’ evaluation was received.

March 2016

The revised action plan was prepared and resubmitted to EU.

April and May 2016

Adam Mickiewicz University was granted "HR Excellence in Research" award.

23rd of June 2016

A self-assessment is planned followed by an external evaluation in the second quarter of 2020.

Second quarter of 2018

Euraxess Poland

Documents

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) - Gap Analysis and Action planObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) - Gap Analysis and Action plan (1.0 MB)
Skład ZespołuObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF Skład Zespołu (62.7 KB)
AMU European Charter and Code Implementation Working GroupObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF AMU European Charter and Code Implementation Working Group (76.1 KB)
Declaration of support for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of ResearchersObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF Declaration of support for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of Researchers (245.1 KB)
The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of ResearchersObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (255.6 KB)
Europejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowychObowiązującyUnknown Unknown
PDF
Pobierz PDF Europejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (825.2 KB)
OTM-R UAM.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF OTM-R UAM.pdf (709.3 KB)
OTM-R english version.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF OTM-R english version.pdf (693.4 KB)
AMU Internal Review.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF AMU Internal Review.pdf (12.5 MB)