AMU Scientific Advisory Board

Scientific Advisory Board to naukowy komitet doradczy, którego zadaniem jest poznanie najważniejszych obszarów działalności UAM oraz doradztwo w zakresie ich rozwoju.

Skład AMU SAB

Zaproszeni goście:

Prof. Julia von Blumenthal
President of the Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Jeremy K.M. Sanders
Professor Emeritus and former Pro-Vice-Chancellor for Institutional Affairs at Cambridge University

Prof. Hans-Jochen Schewier
Professor and former Rector of the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Michael S. Vitevich
University of Kansas

UAM:

Prof. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prorektor ds. nauki

Prof. Przemysław Wojtaszek
Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów

Prof. Rafał Witkowski
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Kamil Frąckowiak, MA
Szkoła Doktorska Szkoły Dziedzinowej Nauk Ścisłych
Przedstawiciel doktorantów

Dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska, MBA
Kierownik Sekcji Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych | Centrum Wsparcia Projektów UAM
Przedstawicielka jednostek administracji

Powołanie AMU SAB jest realizacją jednego z celów Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030 (Rozdział Ia. Zarządzanie badaniami naukowymi, § 71c).

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące działalności AMU Scientific Advisory Board.Zobacz aktualności

.