Relacje z otoczeniem

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma znaczący wpływ na rozwój wielu dziedzin życia w Poznaniu, Wielkopolsce i kraju. Odgrywa istotną rolę w procesie cywilizacyjnych przeobrażeń współczesnego świata.

Uniwersytet Zaangażowany

UAM to uczelnia zaangażowana w rozwój społeczeństwa. Zobacz nasze osiągnięcia w tym zakresie, które dostępne są w publikacji „Uniwersytet Zaangażowany”.

Okładka Uniwersytetu Zaangażowanego 2023. Zestawienie kilku zdjęć przedstawiających społeczność UAM oraz budynki uczelniane. Pod spodem tytuł: UNIWERSYTET ZAANGAŻOWANY 2023

Pobierz raport „Uniwersytet Zaangażowany 2023” (.pdf)

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

to cykl popularyzatorskich mini-wykładów naukowców i naukowczyń z UAM, którzy opowiadają o swoich badaniach i aktywnościach w kontekście 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Serdecznie zapraszamy do oglądania i słuchania ciekawych opowieści - o człowieku, przyrodzie, ekologii, zmianach klimatycznychDowiedz się więcej
Obiekty UAM

Z dala od miasta znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, zabytkowe pałace i Domy Pracy Twórczej, których wartość historyczna oraz dawna świetność trwają poprzez swoisty mecenat Uniwersytetu nad dobrami kultury.

Jedną ze szczególnych pereł uczelni stanowi piękna, ceniona w Europie za wyjątkową akustykę - Aula Uniwersytecka, chętnie odwiedzana przez melomanów z całego kraju.  Każdego roku w naszych murach odbywa się wiele imprez artystycznych oraz kilkadziesiąt konferencji o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Uniwersytet zajmuje na terenie Poznania ponad 40 różnej wielkości obiektów. W centrum miasta znajduje się siedziba władz rektorskich – Collegium Minus, większość z budynków dydaktycznych Uczelni oraz Biblioteka Uniwersytecka. Dużą powierzchnię zajmuje kampus uniwersytecki na Morasku, w skład którego obecnie wchodzą budynki dydaktyczne, obiekty sportowe w tym pływalnia i stadion lekkoatletyczny, a wkrótce ukończona zostanie budowa nowoczesnego domu studenckiego. Mieszkańców miasta zachęcamy do spędzania wolnego czasu w malowniczych przestrzeniach Ogrodu Botanicznego rozciągającego się na powierzchni 22 ha. Do dyspozycji poznaniaków i Wielkopolan są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, obejmujące ponad 1,5 mln woluminów książek oraz pół miliona woluminów czasopism.

Współpraca biznesowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty również na współpracę z przedsiębiorcami, udostępniając im swój dorobek naukowy i usługi doradcze oraz wspierając w pozyskiwaniu kadry spośród absolwentów uczelni. Platformą kontaktową UAM z gospodarką jest Rada Gospodarcza powołana przy Rektorze UAM. Dla koordynacji współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji badań oraz wspierania przedsibioroczości akademickiej powołane zostało Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Działaniami w zakresie rekrutacji kadry dla przedsiębiorców zajmuje się Biuro Karier.

UAM we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz 6 publicznymi uczelniami wyższymi miasta Poznania realizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, którego celem jest wzmocnienie powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Nasza Uczelnia przygotowała bazę ofert skierowaną do przedsiębiorstw i obejmującą propozycje usług analitycznych (pomiarowych), badawczych oraz wyniki badań gotowych do zastosowania w gospodarce. Projekt "Wielkopolska Platforma Innowacyjna" jest finansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych. Uczelnia także ściśle współpracuje z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

.

.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał w 2017 roku Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dowiedz się więcej

.

Patronaty honorowe

Wyjątkowe wydarzenia mogą zostać objęte honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor UAM Dowiedz się więcej

.

Umowy i projekty

Umowy i projekty podpisane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZobacz

.

Newsletter UAM

Informujemy o tym, co dzieje się na uczelni m.in. o badaniach naukowych, sukcesach, współpracy międzynarodowej, krajowej i regionalnej, działaniach wspólnoty akademickiej na rzecz środowiska i społeczeństwa, wydarzeniach organizowanych przez uniwersytet. Dowiedz się więcej