Stowarzyszenie Absolwentów UAM

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem absolwentów i sympatyków Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

  1. utrzymywania łączności absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z macierzystą uczelnią oraz działalność na rzecz jej dalszego rozwoju,
  2. skupiania absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
  3. krzewienia i kultywowania osiągnięć naukowych i wychowawczych Uniwersytetu i, tym samym, przyczynianie się do rozwoju kultury narodowej,
  4. budowania relacji między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a innymi niż absolwenci osobami, które chcą wspierać rozwój i dobre imię Uniwersytetu,
  5. różnorodnych świadczeń w ramach i na rzecz pomocy koleżeńskiej.

.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę Stowarzyszenia Absolwentów UAM!stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl

.