Debaty Akademickie

Do inicjatyw zaliczyć można debaty akademickie pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Więcej

.

Uniwersytet bez dyskryminacji

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podejmowane są systemowe działania, których celem jest prowadzenie polityki równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.bezdyskryminacji.amu.edu.pl