Publikacje

Baza Wiedzy UAM

Celem bazy jest usprawnienie procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przejdź do bazy

.

AMUR

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.Przejdź do repozytorium

.

Wydawnictwo Naukowe UAM

Jedno z najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce, które promuje osiągnięcia naukowe poprzez wydawanie monografii, czasopism, podręczników, skryptów i słowników.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uczelni. W czasie swojej działalności otrzymało ponad 130 nagród, wyróżnień i nominacji w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

Co roku wydawanych jest średnio 200 tytułów.

Wydawnictwo Naukowe UAM przyczynia się̨ do upowszechniania monografii na bardzo dużą skalę poprzez publikację ebooków, które można pobrać bezpłatnie z każdego miejsca na świecie. W ofercie znajdują się publikację z różnych dziedzin naukowych – pobierz ebooki.

Przejdź na stronę Wydawnictwa Naukowego UAM.

Kup publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM.