Wybory na kadencję 2024-2028

Szczegółowe informacje, instrukcja głosowania oraz link do systemu Ankieter dostępne są w Intranecie.

Uwaga! Strona na bieżąco aktualizowana. Najnowsze dokumenty dodawane będą w danym dziale jako pierwsze od góry.

Uchwały Senatu:

Uchwała nr 472/2023/2024 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji wyborczej Uniwersytetu dla przeprowadzenia wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 471/2023/2024 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2024-2028

Skład komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 1. Prof. dr hab. Roman Budzinowski – przewodniczący
 2. Prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski – zastępca przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Błażej Berkowski
 4. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
 5. Prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak
 6. Dr hab. Przemysław Nosal
 7. Dr Natasza Lubik-Reczek
 8. Dr Marek Przewoźny
 9. Dr Katarzyna Remiszewska
 10. Dr Arleta Sierakowska
 11. Dr Miłosz Sosnowski
 12. Dr Ligia Henczel
 13. Dr Aleksandra Bocheńska
 14. Mgr Sandra Szczepanowska
 15. Mgr Jakub Robaszkiewicz
 16. Kryspin Dreher

Uchwały Komisji Wyborczej:

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 4/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz w wyborach Rektora

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2024–2028

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 2/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów w kolegium elektorów zgodnie z § 168 ust. 2–4 oraz § 160 ust. 5 Statutu UAM

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie liczby elektorów w kolegium elektorów Uniwersytetu

W przypadku załączników, do zarządzeń dodane zostały pliki w formacie pdf i doc (do uzupełnienia). Prosimy zwrócić uwagę na pobrane pliki.

Uchwały Rady Uczelni:

Uchwała nr 62/2023/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 lutego 2024 roku sprawie zmiany uchwały nr 58/2023/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wyborach 2024-2028

Uchwała nr 58/2023/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wyborach 2024-2028

Załączniki do Uchwały nr 58/2023/2024:

Zarządzenia Rektora:

Zarządzenie nr 411/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wzorów oświadczeń o spełnianiu wymogów wskazanych  w ustawie dla osób pełniących funkcje kierownicze

Załączniki do Zarządzenia nr 411/2023/2024:

Zarządzenie nr 416/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wzoru dokumentów obowiązujących  w procedurze wyborczej na kadencję 2024-2028

Załączniki do Zarządzenia nr 416/2023/2024:

Inne dokumenty:

Zobacz: