Inspektor Ochrony Danych

Możesz zgłosić incydent naruszenia danych osobowych Pracownicy, doktoranci oraz studenci UAM mogą zgłaszać incydenty naruszenia ochrony danych osobowych po zalogowaniu w systemie https://odo.amu.edu.pl/

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w skrócie RODO).

Rozporządzenie to zmienia sposób rozumienia danych osobowych, daje więcej uprawnień osobie, której dane są przetwarzane oraz nakłada na administratorów danych nowe obowiązki.

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu przygotował Bazę wiedzy, w której znajdują się między innymi obowiązujące przepisy prawa, szkolenia oraz klauzule informacyjne związane z przetwarzanymi w UAM danymi osobowymi.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci UAM mogą zgłaszać incydenty naruszenia ochrony danych osobowych po zalogowaniu w systemie ewidencji incydentów bezpieczeństwa.

Incydenty takie można zgłaszać również bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych iod@amu.edu.pl.

Inspektorem Ochrony Danych na UAM jest dr Justyna Baksalary.