USOSweb - przejdź do serwisu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

USOSweb to aplikacja stowarzyszona z systemem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) i stanowiąca jego integralną część. Jest to serwis www oparty o dane zgromadzone w centralnej bazie USOS i codziennie uzgadniający te dane. W USOSweb studenci mogą przeglądać plany zajęć, oceny i zaliczenia, kontrolować rozliczanie płatności, wypełniać ankiety, rejestrować się na zajęcia lub rekrutować na wyjazd programu ERASMUS. Nauczyciele akademiccy mogą w systemie USOSweb wypełniać elektroniczne protokoły, przeglądać plany zajęć, wysyłać maile do swoich grup studenckich, opiniować zgłoszone wyjazdy studentów.

Dostęp do systemu USOSweb możliwy jest poprzez zalogowanie się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Konta dostępu do systemu tworzone są z chwilą przyjęcia na studia, po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji do bazy USOS

Jeśli nie wiesz jak zalogować się do USOSweb sprawdź informacje zamieszczone dla Ciebie w systemie rekrutacyjnym lub skontaktuj się z Koordynatorem ds. USOS w Twojej jednostce.

Poczta Studencka

Do poczty studenckiej możesz zalogować się na stronie  https://outlook.office.com/mail/inbox

Zobacz jak zalogować się do poczty studenckiej po raz pierwszy: http://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Inne instrukcje dotyczące poczty, w tym przekierowanie poczty na inny adres mailowy, znajdują się na: http://www.office365.amu.edu.pl/instrukcje.htm