• Kariera

  Sprawdź oferty pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Wymiana akademicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom i pracownikom programy wymiany międzynarodowej.

 • Współpraca z biznesem

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łączy środowisko akademickie z partnerami gospodarczymi. Współpraca z firmami pozwala także na zdobywanie przez studentów UAM doświadczenia zawodowego.

 • Relacje z otoczeniem

  UAM ma znaczący wpływ na rozwój wielu dziedzin życia w Poznaniu, w Wielkopolsce i kraju, odgrywa znaczącą rolę w procesie cywilizacyjnych przeobrażeń współczesnego świata.

 • Inicjatywy
  Do inicjatyw zaliczyć można debaty akademickie pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Zamówienia publiczne

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza wykonawców dostaw, usług oraz robót budowlanych do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w przetargach.

 • Partnerzy UAM
 • Fundacja UAM

  Fundacja UAM to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.