Programy studenckie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kieruje do studentów specjalne programy, które pozwalaja na wszechstronny rozwój.

Obecnie prowadzone programy:

1. BESTStudentGRANT

Konkurs skierowany jest do studentów 1 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Przejdź na stronę programu BESTStudentGRANT

2. ADVANCEDBestStudentGRANT

Konkurs skierowany jest do studentów 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Przejdź na stronę programu ADVANCEDBestStudentGRANT

3. Study@research

Konkurs skierowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Przejdź na stronę konkursu Study@research

4. Study@research. Publikacje

Konkurs skierowany jest do osób z aktualnym statusem studenta UAM.

Przejdź na stronę konkursu Study@research. Publikacje

5. "Szkoła orłów" - projekt pozakonkursowy POWER, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów l roku studiów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Przejdź na stronę projektu pozakonkursowego POWER - Szkoła orłów

6. Program PoMost

PoMost to program wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania.
Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na partnerskiej uczelni.

Przejdź na stronę programu PoMost