Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom i pracownikom programy wymiany międzynarodowej, w ramach której można wyjechać za granicę lub do innych ośrodków akademickich w kraju, w celu poszerzania kompetencji i zdobywania wiedzy.

.

.

Erasmus

Oferuje dwie formy wymiany zagranicznej. Są to wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Serbii.

.

.

Program MOST

Program umożliwia roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. Studenci mają do wyboru ponad 20 uczelni, w których mogą się kształcić. To między innymi szkoły wyższe w Gdańsku, Warszawie, Kielcach czy Opolu.