Wymiana akademicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom i pracownikom programy wymiany międzynarodowej, w ramach której można wyjechać za granicę lub do innych ośrodków akademickich w kraju, w celu poszerzania kompetencji i zdobywania wiedzy.

.

.

Erasmus

Oferuje dwie formy wymiany zagranicznej. Są to wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Serbii.

.

Program Edukacja

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.Dowiedz się więcej

.

Program MOST

Program umożliwia roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. Studenci mają do wyboru ponad 20 uczelni, w których mogą się kształcić. To między innymi szkoły wyższe w Gdańsku, Warszawie, Kielcach czy Opolu.Dowiedz się więcej

.

Program PoMost

PoMost to program wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania. Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na partnerskiej uczelni.Dowiedz się więcej

.

Szkoły Letnie

Od lutego 2023 r. zorganizowano ponad 30 Szkół Letnich o różnej tematyce, aby wesprzeć ukraiński system szkolnictwa wyższego w jego różnorodnych aspektach.

.