Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom i pracownikom programy wymiany międzynarodowej, w ramach której można wyjechać za granicę lub do innych ośrodków akademickich w kraju, w celu poszerzania kompetencji i zdobywania wiedzy.

Programy wymiany na UAM to:

przejdź na stronę Erasmus+

przejdź na stronę programu MOST