Nauka

ID-UB UAM

UAM to jedna z dziesięciu w Polsce uczelni badawczych, laureat konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Oznacza to dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych.Przejdź na stronę ID-UB

.

Badania naukowe

Badania naukowe to obok kształcenia najważniejsza sfera uniwersyteckiej aktywności. Stanowią one o potencjale dydaktycznym uczelni, prowadzone są na wydziałach, w pracowniach, zakładach, katedrach i instytutach oraz w interdyscyplinarnych centrach uniwersyteckich.Zobacz informację o badaniach

.

Centra badawcze i laboratoria

Infrastruktura badawcza na UAM jest niesamowicie rozwinięta. Liczne centra badawcze prowadzą skomplikowane projekty, których efekty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia i nauki, a uczelniane laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie.O centrach badawczych

.

Popularyzacja nauki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popularyzuje naukę między innymi poprzez organizację i uczestnictwo w festiwalach naukowych otwartych dla szerokiej publiczności.O działalności popularyzatorskiej

.

Czasopisma naukowe

Przejdź do strony

.

Publikacje

Baza Wiedzy UAM, AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), Wydawnictwo Naukowe UAMZobacz więcej

.

SI na UAM

Rekomendacje dotyczące stosowania sztucznej inteligencji na UAM.Zobacz więcej

.

Konferencje

Zobacz

.

AMU SAB

Scientific Advisory Board to naukowy komitet doradczy, którego zadaniem jest poznanie najważniejszych obszarów działalności UAM oraz doradztwo w zakresie ich rozwoju.Dowiedz się więcej

.

CoARA

W kwietniu 2023 r. UAM przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) i został jednym z sygnatariuszy „Porozumienia w sprawie reformy oceny badań naukowych”.Dowiedz się więcej

.