Centrum Marketingu

Centrum Marketingu zajmuje się szeroko rozumianą promocją, komunikacją, budowaniem wizerunku, popularyzacją nauki i wzmacnianiem relacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Formalnie składa się z pięciu sekcji: Sekcji Prasowej i Portali Społecznościowych, Sekcji Promocji, Uniwersyteckiego Studia Filmowego, Redakcji Życia Uniwersyteckiego oraz Sekcji ds. Rankingów. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością i prowadzonymi przez Centrum Marketingu projektami. Szczegółowe informacje dotyczące zadań i obszarów działalności jednostki znajdą Państwo w kategoriach:

.

.

.

.

mgrAnna Kuca Szpytko

Dyrektor Centrum Marketingu

Tu nas znajdziesz

Collegium Martineum
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
(wejście od ul. Kościuszki)

E-mail: promouam@amu.edu.pl

Uniwersyteckie Studio Filmowe
Al. Niepodległości 24
61-714 Poznań