105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego

W dniu 7 maja 2024 r. minie 105 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP); Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Dla uczczenia tak dostojnej rocznicy, a w szczególności pamięci twórców i twórczyń Wszechnicy Piastowskiej, Uniwersytetu Poznańskiego oraz kolejnych pokoleń pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek, studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek, zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 105-lecia w dniach 6-7 maja 2024 r.

Program obchodów

Wstęp na koncert za zaproszeniami. Na pozostałe wydarzenia wstęp wolny.

UWAGA! Wszystkie wejściówki na koncert zostały wydane. Brak miejsc.

6 maja 2024 r.

Miejsce: Sala XVII w Collegium Minus

godz. 11:00 – nadanie imienia prof. Ludwiki Izabeli Dobrzyńskiej-Rybickiej Sali XVII w Collegium Minus oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy

godz. 11:30-17.30 – seminarium naukowe pt. „105 lat Uniwersytetu Poznańskiego: pamiętając o przeszłości, patrzymy w przyszłość”

Program seminarium:

godz. 11:30 – otwarcie seminarium

godz. 11:45 – cz. I: „Kobiety w uniwersyteckiej nauce i dydaktyce XXI wieku”

Moderatorka: prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zespół Gdy Nauka Jest Kobietą UAM, Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Rada ds. Kobiet na Rynku Pracy MRPiPS

W panelu udział wezmą:

 • prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AWF,
 • prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego UMP,
 • prof. dr hab. Joanna Zeyland, Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP,
 • prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zespół Gdy Nauka Jest Kobietą UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM.

godz. 14:00 – cz. II: „Przyszłość uniwersyteckiej nauki i dydaktyki”

Moderatorka: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM

W panelu udział wezmą:

 • prof. dr hab. Izabela Szczerbal, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Przewodnicząca Rady Szkoły Doktorskiej UPP,
 • prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego AWF,
 • prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju UMP,
 • prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego,
 • mgr inż. arch. kraj. Agata Walczak-Górka, przewodnicząca Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UPP.

godz. 16:00 – cz. III: „Studenci i studentki w uniwersytecie XXI wieku” (Panel studencki organizowany przez samorządy studenckie UAM, UMP, UPP i AWF)

Moderator: Tymoteusz Borsiak, Przewodniczący Komisji Projektów Samorządu Studentów UAM

W panelu udział wezmą:

 • Antoni Białek, delegat UMP do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich,
 • Dominika Siutkowska, Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Maurycy Szajkowski, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego AWF w Poznaniu,
 • Julia Przybyłowska, Przewodnicząca Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich, Przewodnicząca Samorządu Studentów UAM.

7 maja 2024 r.

godz. 10:00 – uroczyste otwarcie Collegium Rubrum UAM

godz. 12:00 – wręczenie orderów, odznaczeń i medali pracownikom i pracowniczkom oraz b. pracownikom i pracowniczkom UAM w Sali Lubrańskiego

godz. 14:20 – spotkanie senatów/ władz rektorskich UAM, UMP, UPP i AWF na dziedzińcu PTPN, złożenie kwiatów przed pomnikiem A. Mickiewicza

godz. 14:30 – przemarsz ulicami Mielżyńskiego, Gwarną i Święty Marcin na pl. Mickiewicza, gdzie rektorzy składają kwiaty przed pomnikiem A. Mickiewicza, a następnie wszyscy udają się do Auli UAM w Collegium Minus

godz. 15:30 – wspólne posiedzenie senatów UAM, UMP, UPP i AWF z udziałem zaproszonych gości w Auli UAM

Program posiedzenia:

Hymn państwowy

 1. Okolicznościowy film
 2. Otwarcie uroczystości przez Rektor prof. Bogumiłę Kaniewską
 3. Odsłonięcie kopii tablicy poświęconej pierwszemu Rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodorowi Święcickiemu
 4. Przemówienia Rektorów UAM, UMP, UPP i AWF
 5. Przemówienie przedstawiciela społeczności studenckiej
 6. Wystąpienia zaproszonych gości

Gaudeamus

godz. 18:30 – okolicznościowy koncert w Auli UAM: Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Chóru Akademickiego UAM ze specjalnym udziałem Magdy Umer. Chórem dyryguje Beata Bielska, a koncert prowadzi prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz.

Uroczystościom będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa „Sto 5” przygotowana przez Muzeum UAM w westybulu Auli UAM. Od 8 maja będzie ona prezentowana w Collegium Minus.