Data publikacji w serwisie:

Prof. Kazimierz Braun laureatem Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

W październiku 2023 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał po raz 72. prestiżową doroczną nagrodę za twórczość literacką. Jej laureatami są polscy pisarze i pisarki mieszkający i pracujący poza ojczyzną. Byli nimi m.in. Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński oraz Włodzimierz Odojewski. W tym roku nagrodę tę otrzymał za całokształt twórczości Kazimierz Braun, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kazimierz Braun jest wybitnym reżyserem teatralnym, dramaturgiem, pisarzem, poetą, teatrologiem, nauczycielem aktorstwa i reżyserii, emerytowanym profesorem State University of New York w Buffalo, absolwentem filologii polskiej na UAM (1958). W 1971 uzyskał doktorat naszej uczelni, za pracę pt. „Cypriana Norwida teatr bez teatru”, wydaną jako książka w Państwowym Instytucie Wydawniczym (1971). Promotorem był prof. Jerzy Ziomek, a recenzentami prof. Irena Sławińska i prof. Kazimierz Wyka. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim (1984), został profesorem zwyczajnym (Full Professor) w USA (1989) i profesorem zwyczajnym w Polsce (1992, na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 1984 r., wówczas zablokowanej przez władze komunistyczne).