Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z cyklu „Z perspektywy Absolwenta” – dr Jan Szczodrowski (WPiA)

Studenckie Laboratorium Mentoringu (SLM), działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM, zaprasza studentów na cykliczne spotkania z ekspertami (praktykami), którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kreowaniem własnej kariery prawniczej w biznesie. Kolejnym gościem będzie dr Jan Szczodrowski.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 maja br. w godz. 12.30-13.30 w Auli prof. Z. Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum.

Dr Jan Szczodrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych z dziedziny unijnego prawa konkurencji. Ukończył także studia z zakresu prawa europejskiego (LL. M.) w Kolegium Europejskim w Brugii oraz studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rennes.

W przeszłości był związany zawodowo m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, od 2012 jest urzędnikiem Komisji Europejskiej, członkiem jej służb prawnych w zespole ds. prawa konkurencji. W ramach swojego stanowiska reprezentował KE w kilkudziesięciu postępowaniach przed Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przede wszystkim w sprawach z zakresu unijnego prawa konkurencji, w tym kontroli fuzji i przejęć.

Autor publikacji z zakresu europejskiego prawa konkurencji oraz wykładowca gościnny m.in. w Institut d’études politiques (Sciences Po) w Rennes oraz na podyplomowych studiach prawa konkurencji INP PAN w Warszawie.