Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty – przedłużony termin zapisów!

Do 1 stycznia 2024 r. przedłużony został termin zapisów na 34 kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą!

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

W ramach jednego kursu uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo.

Do 1 stycznia 2024 r. trwa rekrutacja na 34 kursy. Zapisu dokonać można poprzez stronę internetową uo.amu.edu.pl.

Zobacz ofertę kursów w Uniwersytecie Otwartym!