Data publikacji w serwisie:

Wystawa „Oczywista nieoczywistość – związki Wisławy Szymborskiej z (pop)kulturą”

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu serdecznie zaprasza 5 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 na wernisaż wystawy „Oczywista nieoczywistość – związki Wisławy Szymborskiej z (pop)kulturą”, organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej oraz Fundacji Wisławy Szymborskiej i Medicine.

Wystawa „Oczywista nieoczywistość – związki Wisławy Szymborskiej z (pop)kulturą” to wydarzenie wpisujące się w obchody Roku Szymborskiej, skupiające się na przedstawieniu obecności noblistki i jej twórczości w świecie nas otaczającym i uwypuklające nośność zarówno jej osoby, jak i poezji jej autorstwa w kulturze/popkulturze.

Pośród prezentowanych materiałów znajdą się te dotyczące działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej, obchodów roku noblistki, związków poetki ze światem filmu, muzyki czy jej obecności w przestrzeni miejskiej (murale itp.), jak również wykorzystania twórczości Wisławy Szymborskiej w świecie mody (marka Medicine).

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć wykład prof. UAM dr hab. Marcina Jaworskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Miejsce: Hol Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 38/40

Wystawa czynna do 31 stycznia 2024 r.