Data publikacji w serwisie:

#jestemzUAM: Anna Maria Brandt

Kontynuując cykl #jestemzUAM, przedstawiamy absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej: Annę Marię Brandt.

Imię i nazwisko: Anna Maria Brandt

Ukończony kierunek oraz wydział: Prawo europejskie, Wydział Prawa i Administracji oraz Filologia chorwacka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Obecne stanowisko: urzędnik administracji europejskiej – stażysta we Frontex

UAM dał mi...

...możliwość rozwoju w wielu dziedzinach. Studia umożliwiły mi bardzo aktywną działalność międzynarodową, która okazała się dla mnie swoistą szkołą życia. Odbyłam dwukrotnie wymianę Erasmus – w Zagrzebiu oraz Luksemburgu, wzięłam udział w wielu konferencjach międzynarodowych i szkołach letnich, np. w Petersburgu. Byłam stypendystką Uniwersytetu Christiana Alberta w Kilonii w Niemczech, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej oraz CEEPUS.

Najlepiej wspominam...

...wymianę studencką Erasmus w Zagrzebiu oraz organizację POZiMUN – Poznań International Model United Nations, którą miałam przyjemność kierować.

Największym wyzwaniem...

...było pogodzenie studiów dziennych z aktywnościami okołostudenckimi, podróżami oraz pracą – w administracji rządowej oraz Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie.

Fot. Anna Maria Brandt