Data publikacji w serwisie:

#jestemzUAM: Marta Butryn

Absolwentka anglistyki UAM, egzaminatorka OKE, pedagożka specjalna, dyrektorka szkoły podstawowej w Warszawie, a także członkini Fundacji Teach for Poland. Zapraszamy do lektury wspomnień Marty Butryn.

Imię i nazwisko: Marta Butryn

Ukończony kierunek oraz wydział: Filologia angielska, Wydział Neofilologii

Obecne stanowisko/ wykonywany zawód: menadżerka ds. budowania relacji z sektorem publicznym w Fundacji Teach for Poland, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie, egzaminatorka egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

UAM rozwinął we mnie...

...pasję do uczenia się i nauczania, świetny warsztat językowy i nauczycielski oraz wytrwałość w dążeniu do celów. Nabrałam pewności siebie (na 1 miejsce na filologii angielskiej było 10 kandydatów!), świadomie wybrałam zawód i mogłam szczycić się ukończoną uczelnią podczas moich rozmów o pierwsze prace w szkołach językowych. Filologia angielska na UAM to było i jest COŚ!

Najlepiej wspominam...

... długie okienka między zajęciami, które zawsze wraz z koleżankami z grupy spędzałam na kawie, żartach lub wspólnej nauce.

Największym wyzwaniem była...

...nauka i praktyczne wykorzystanie akcentu brytyjskiego, a było to dla mnie trudne, bo rok szkoły średniej spędziłam w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj pamiętam wspaniałe zajęcia z praktycznej nauki języka w laboratorium językowym z panią dr Romanowską.

Fot. studio222