Data publikacji w serwisie:

#jestemzUAM: Michał Laskowski

W ramach cyklu #jestemzUAM zapraszamy do lektury wspomnień Michała Laskowskiego, absolwenta prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Imię i nazwisko: Michał Laskowski

Ukończony kierunek oraz wydział: Prawo, Wydział Prawa i Administracji

Obecnie wykonywany zawód: sędzia. Od 2010 r. sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie, a od 26 maja 2020 r. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej – kadencja trwa do 25 maja 2023 r.

UAM rozwinął we mnie...

...samodzielność myślenia i nauki, a także umiejętność zdawania ustnych (wówczas) egzaminów. Uniwersytet dał mi szeroką perspektywę spojrzenia na rolę prawa w państwie i społeczeństwie. Mimo tego, że studiowałem w okresie PRL-u, nauczyciele akademiccy przedstawiali nam wizję państwa prawnego, w którym dopiero po 1990 roku przyszło nam funkcjonować. Ta wizja znalazła odzwierciedlenie w obowiązującej Konstytucji - jest mi bliska i wierzę w zawartą w niej ideę demokratycznego państwa prawnego. Myślę, że w dużej części wynika to z doświadczeń zdobytych w czasie studiów.

Najlepiej wspominam...

...kontakt z różnymi i często wybitnymi osobowościami moich nauczycieli akademickich. Miałem szczęście słuchać wykładów i brać udział w seminariach profesorów, którzy przeszli do historii Uniwersytetu i których podręczniki czy inne dzieła są ciągle aktualne i ważne. Wspominam także grono studentów oraz przyjaźnie, które wtedy się zaczęły i wiele z nich trwa do dziś. Z wielką przyjemnością wspominam studenckie kluby, z którymi jeździłem na rowerze, na nartach, żeglowałem, grałem w tenisa i brałem udział w spływach kajakowych.

Największym wyzwaniem...

...okazała się umiejętność odnalezienia w nowej rzeczywistości. Studia rozpocząłem w 1980 roku, jednocześnie z sierpniowymi strajkami i powstaniem Solidarności. W pierwszych latach studiów dwukrotnie brałem udział strajkach studenckich. Byłem najpierw członkiem SZSP, a potem NZS. Moja osobowość kształtowała się wtedy i później w czasie stanu wojennego. Spotykałem się z różnymi postawami i poglądami rówieśników. Wyzwaniem było, aby zachować się mądrze i przyzwoicie.

Fot. Piotr Gilarski