Data publikacji w serwisie:

#jestemzUAM: Wiktor Ciachera

W ramach cyklu #jestemzUAM zapraszamy do lektury wspomnień Wiktora Ciachery, absolwenta prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Imię i nazwisko: Wiktor Ciachera

Ukończony kierunek oraz wydział: Prawo, Wydział Prawa i Administracji

Obecne stanowisko: podchorąży – 12-miesięczne studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

UAM rozwinął...

...we mnie umiejętność wielotorowego rozwoju. Wybór kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie był przypadkowy. Decyzja ta pozostawała w związku z dobrą opinią oraz wysoką pozycją UAM wśród najlepszych uczelni w Polsce.

Warunki, jakie stworzyła uczelnia, pozwoliły na realizację moich aspiracji w zdobywaniu wiedzy naukowej oraz pomogły w ukierunkowaniu zainteresowań. Konsekwencją tego była przemyślana decyzja o wyborze dalszej kariery i tematu pracy magisterskiej, którą napisałem pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl.

Oczywiście nauka w ramach wybranych studiów stanowi jeden z najważniejszych elementów, niemniej warto realizować swoje zainteresowania oraz wykorzystywać możliwości, jakie daje uczelnia. Czasami trzeba samemu je znaleźć, jednak na UAM ciekawych przedsięwzięć nie brakuje. Uczelnia umożliwiała uprawianie sportu, w moim przypadku w dyscyplinie trójboju siłowego. Z racji reprezentowania UAM na zawodach krajowych i międzynarodowych, uczelnia wspierała mój studencki budżet pomocą finansową oraz sprzętową.

Udział w konferencjach, seminariach, wymianach studenckich oraz pomoc uczelni w utrzymaniu sprawności fizycznej bardzo pomogły mi dostać się na 12-miesięczne studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu kursu oficerskiego w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej, zdobytą wiedzę na uczelni będę wykorzystywał, służąc w Siłach Zbrojnych RP, nie zapominając o dalszym kształceniu w kierunku uzyskania stosownych aplikacji i tytułu naukowego.

Najlepiej wspominam...

...międzynarodowe wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS+. Miałem możliwość studiowania w Czechach na Masaryk University, w Finlandii na University of Eastern Finland oraz dwukrotnie na Islandii na Reykjavik University. Szczególnie miło wspominam moją ostatnią wymianę, podczas której odbyłem praktykę w Ambasadzie RP w Reykjaviku, gdzie poznałem specyfikę pracy w placówce dyplomatycznej. Praca w wydziale konsularnym ambasady sprawiła, że spojrzałem na prawo zdecydowanie szerzej. Podczas nauki realizowanej w ramach programu ERASMUS+ pogłębiałem wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego, uczestniczyłem w międzynarodowych konferencjach, poznałem kulturę prawną różnych krajów oraz rozwinąłem język angielski specjalistyczny. Pobyt na uczelniach zagranicznych pozwolił również na pełne usamodzielnienie, wejście w dorosłe życie oraz na integrację w grupie osób różnych narodowości.

Największym wyzwaniem...

...po ukończeniu studiów, związanym z kontynuacją moich ambicji w zawodzie prawniczym, było spełnienie warunków do przyjęcia na 12-miesięczne studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej w Akademii Wojsk Lądowych. Pomocna w spełnieniu tego marzenia była wiedza zdobyta w czasie studiów, utrzymanie sprawności fizycznej, doświadczenie z pobytu na uczelniach zagranicznych, ukończenie studiów podyplomowych na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz dodatkowo praktyka absolwencka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Fot. Krzysztof Zatycki