Data publikacji w serwisie:

#jestemzUAM: Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019 z 27-letnim doświadczeniem w pracy terapeuty i nauczyciela w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Współautorka książki „Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl. Zapraszamy do lektury wspomnień Zyty Czechowskiej.

Imię i nazwisko: Zyta Czechowska

Ukończony kierunek oraz wydział: Pedagogika specjalna, specjalność: Rewalidacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo, Wydział Studiów Edukacyjnych

Obecnie wykonywany zawód: pedagog specjalny, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl

UAM dał mi...

...możliwość pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w każdym stopniu i wyposażył w niezbędne kompetencje do wykonywania pracy pedagoga specjalnego. Rozwinął moją pasję do nauczania, samorozwoju i dzielenia się wiedzą z innymi. Zaszczepił we mnie poczucie odpowiedzialności, profesjonalizmu i rozwoju zawodowego oraz tak potrzebne i pożądane w tej pracy poczucie obowiązku, obiektywizmu, empatii i pokorę.

Najlepiej wspominam...

...praktyczne zajęcia, które poszerzały moje kompetencje zawodowe. Możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, nowinkami pedagogicznymi i wątpliwościami, które ma przecież większość studentów. Ponadto bardzo mile wspominam i ogromnie sobie cenię możliwość obserwowania podczas praktyk studenckich wspaniałych pedagogów specjalnych, z godnym podziwu warsztatem metodycznym i wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie.

Największym wyzwaniem...

...było pogodzenie studiów w systemie zaocznym i pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, gdzie rozpoczęłam swoją przygodę z zawodem nauczyciela już na pierwszym roku. Dzięki ogromnej determinacji, wsparciu zarówno władz mojego wydziału, jak i dyrekcji szkoły, udało się pogodzić pasję do pedagogiki specjalnej i chęć zdobywania praktycznej wiedzy ze studiowaniem. Jestem dumna, że ukończyłam studia właśnie na UAM, który jest symbolem profesjonalizmu, tolerancji, akceptacji i wysokich standardów nauczania.

Fot. Archiwum prywatne