Stowarzyszenia Absolwentów działające na UAM

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UAM
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu