Data publikacji w serwisie:

Medal „Za zasługi dla UAM” dla prof. dr. Paula Szarmacha

29 czerwca 2009 r. Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uhonorował prof. dr. Paula Szarmacha z Medieval Academy of America w Cambridge (USA) medalem „Za zasługi dla UAM”. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 7 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w Gabinecie JMR.
Prof. Paul Szarmach to wybitny mediewista o światowej sławie. Od wielu lat ściśle współpracuje z Instytutem Filologii Angielskiej UAM, biorąc udział w konferencjach organizowanych w Poznaniu i zapraszając polskich anglistów do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Kongresie Mediewistów, którego był organizatorem. Ogromne zaangażowanie i dbałość profesora Szarmacha o rozwój kontaktów naukowych z Polską zostało zauważone już w 2004 r., kiedy to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej