Data publikacji w serwisie:

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

14 listopada 2019 roku odbędzie się konferencja "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy". Konferencja pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Pracy.

Program

10.00-10.15

Otwarcie konferencji

Rektor UAM, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Stanisława Ziółkowska

10.15-10.30

Prof. UAM dr hab. Anna Musiała, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy - wprowadzenie

10.30-10.50

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy

Wystąpienie okolicznościowe z okazji 100-lecia Inspekcji Pracy

10.50-11.10

Dr Tomasz Kozłowski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce – rys historyczny

11.10-11.30

Przerwa

11.30-12.00

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Pracownik czy siła robocza? – wykład rocznicowy

12.00-12.20

Prof. UŁ dr hab. Dariusz Makowski, Uniwersytet Łódzki

Społeczna inspekcja pracy i związki zawodowe w polskim systemie ochrony pracy

12.20-12.40

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński

Społeczna inspekcja pracy i służba bhp (z)marnowana szansa na budowę małych społeczności

12.40-13.00

Jarosław Lange, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

Współdziałanie związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy – doświadczenia i uwarunkowania prawne

13.30-14.30

Dyskusja i pytania

Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu - prowadzenie

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,

Jarosław Lange, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy

Prof. UŁ dr hab. Dariusz Makowski, Uniwersytet Łódzki,

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Walczak, Uniwersytet Warszawski

Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

14.30-14.35

Podsumowanie i zakończenie konferencji –

prof. UAM dr hab. Anna Musiała

Czas i miejsce

14 listopada 2019, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, Poznań - Aula Zygmunta Ziembińskiego.

Zgłoszenia do 11 listopada 2019 roku na stronie: http://pipwpia.amu.edu.pl/index.php?page=rejestracja