Data publikacji w serwisie:

Tożsamość człowieka. Definicje, wymiary, dylematy

Konferencja: "Tożsamość człowieka. Definicje, wymiary, dylematy”-  22-24 września 2019 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, budynek B, sala 104 (ul. Wieżowa 2/4).

Pytanie o tożsamość stanowi dla człowieka dzisiejszych czasów duże wyzwanie. Ujawniający się współcześnie kryzys tożsamości wiąże się w swych podstawach z sytuacją ponowoczesnego społeczeństwa reprezentującego częściej postawę mieć niż być.

Ujawniające się coraz to nowe konteksty dynamicznie zachodzących przemian, dotykających w swej istocie ludzkiego odniesienia do siebie samego, drugiego człowieka, a także Boga, wymagają spojrzenia na tożsamość z punktu widzenia procesów stanowiących jej fundament, a także czynników wspierających i utrudniających jej rozwój.

Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, ma za zadanie przyjrzeć się człowiekowi poszukującemu własnej tożsamości w uwikłanym i dwuznacznym świecie promującym zmienność, ulotność i poddającą się modom elastyczność.

Program i informacja o opłatach dostępna na: http://psychologiapastoralna.pl/zaproszenie-na-sympozjum-2/